ศูนย์ฯศิลาภิรมย์(นวภพ 4)

จากนวภพ 1 นวภพ 2 นวภพ 3 จึงมีนวภพ 4 หรือศูนย์พัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย์ เกิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับนวภพ 1 , 2 , 3 มีการจัดสร้าง อาคารที่ทันสมัย สะดวกสบาย มีระบบสาธารณูปโภคที่มาตรฐาน เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วย ธรรมชาติที่สัมผัสได้ อีกทั้งยังมีวิทยากรที่มีความสามารถ และความชำนาญไว้ให้คำแนะนำและความรู้ แก่ผู้ที่เข้าใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมฯ นอกจากความพร้อมในการจัดกิจกรรมลูกเสือแล้วศูนย์พัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย์ยังมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมอื่นๆ โดย ศูนย์พัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย์ ยังมีห้องอบรม สัมมนา ปรับอากาศ ขนาดใหญ่ไว้รองรับอีกด้วย

ห้องอบรม สัมมนา ปรับอากาศ ขนาดใหญ่

100_1873 1 100_1886 100_1871 100_1876 100_1595

บ้านพักปรับอากาศสำหรับครู-อาจารย์

  • ทั้งหมด 4 หลัง พักได้หลังละ 16 ท่าน

IMG_0508 copy 100_3217 100_3147 copy 2

บ้านพักปรับอากาศสำหรับคณะผู้บริหาร

  • มีทั้งหมด 2 หลัง พักได้หลังละ 4 ท่าน

100_3926 100_3937 100_3923

บ้านพักนักเรียน-นักศึกษา แยกชายหญิง

100_1296 งานชมรม DSCF5091 100_1292

สโมสรครู-อาจารย์

IMG_0413 IMG_0423

โรงอาหารนักเรียน-นักศึกษา

IMG_0454 IMG_0542

หอประชุมเปิดขนาดใหญ่

100_2080 100_3805

กิจกรรมหน้าเสาธง

100_3809 DSC_0280

ลานกิจกรรมฐานผจญภัย 16 ฐาน

IMG_0487 IMG_0477 IMG_0485 IMG_0482 1