นวภพค่าย 3

ค่ายนวภพก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสืบสาน และส่งเสริมกิจการลูกเสือไทยตามรอยพระบาทขององค์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงเป็น “พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย” ด้วยมุ่งหวังที่จะสร้างเยาวชนให้มีระเบียบวินัย รู้จักการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตในสังคม เพราะตระหนักดีว่า เยาวชนคือกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  ค่ายนวภพ 3 มีพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ และบรรยากาศการอันแสนร่มรื่น ค่ายนวภพ 3 รองรับได้กว่า 300 คน

บริเวณทั่วไป

IMG_4354 100_1000 100_1018 100_1028

บ้านพักปรับอากาศ สำหรับคณะครู-อาจารย์  

  • มีทั้งหมด 2 หลัง พักได้กว่า 30  ท่าน
  • แอร์ น้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น

IMG_4307 IMG_4262 IMG_4259 IMG_4310

บ้านพักปรับอากาศสไตล์รีสอร์ท  สำหรับผู้บริหาร

  • มี 1 หลัง พักได้ 2 ท่าน
  • แอร์ น้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น

IMG_4240 IMG_4239 IMG_4244

IMG_4241

บ้านพักนักเรียน-นักศึกษา

  • มีทั้งหมด 3 หลัง หลังละ 2 ห้อง พักได้ห้องละ 50-60 คน

งาน copy IMG_4281 IMG_4285 IMG_4315

สโมสรครู – อาจารย์

IMG_4517 IMG_4514 IMG_4513

โรงอาหารนักเรียน-นักศึกษา

PDR_0095 โรงอาหาร copy

หอประชุมเปิดขนาดใหญ่

IMG_4300 IMG_5027 IMG_4298

อาคารพยาบาล

100_1785 100_1815

ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

งานชมรม copy IMG_4322 100_1819