ติดต่อสอบถาม

คุณกัญญาภัค พูลศรี (คุณนิต)

KANYAPAK POOLSRI L.T.

ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

โทร 081-7119073 , 081-9997846

e-mail: navaphop.scoutcamp@gmail.com

 

คุณพิมพ์ชนก พูลศรี (คุณทราย)

PIMCHANOK POOLSRI

โทร 081-9678123 , 088-3491814

map